Hva betyr ekvidistanse

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen er avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der .

Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. Her finner du betydninger av ordet Ekvidistanse. Du kan også legge til en definisjon av Ekvidistanse selv. Kartet har en målestokk og en ekvidistanse. Kartets viktigste begrensning er at det er en svært forminsket utgave av virkeligheten, men det betyr . Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer.

Mellom to nabokurver er det en fast loddrett høydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.).

Jevn avstand melliom kurvene betyr jevn stigning. Med en ekvidistanse på meter betyr det at du klatrer opp eller ned meter. Skal du fra A til B må du altså forstå hva tallene bak målestokken betyr. Videre betyr ekvidistanse m (som er mest vanlig på fjellkart) at det er tjue meter fra . Kartet har for det første en målestokk og en ekvidistanse:. Det må det også være (et en-til-en kart er en umulighet), men det betyr også at . Når man skal orientere er målestokk og ekvidistanse svært viktig.

De forteller hva det er du ser på kartet og hva de forskjellige tegnene du ser betyr. Alle kart har en tegnforklaring som viser hva farger, linjer og symboler betyr. Høydeavstanden mellom kotene kalles ekvidistanse. På et kart med ekvidistanse tyve meter betyr det at du må stige tyve meter. Det betyr at mer ennn 750innbyggere bor der. På kartet i eksempelet er målestokken 1:2500 det betyr at meter på kartet er.

Ekvidistansen forteller oss at den loddrette avstanden mellom høydekurvene . Denne vertikale avstanden mellom kotene heter ekvidistanse. Ekvidistansen på kartene i serien Norge 1:500er meter. En sluttet høydekurve betyr at terrenget er høyere innenfor enn utenfor koten. Hva ser du inni Nå skal du lære å orientere kartet.

Dette betyr at cm på kartet er 1meter i terrenget. Mest vanlig ekvidistanse i orienteringløp i skogen er meter. Ekvidistanse er den vertikale avstanden mellom to høgdekoter. Når det gjeld spørsmålet om kor stor ekvidistansen skal vere er ein høveleg . I forlengelsen av det forrige begrepet – koter – har vi ekvidistanse.

Hva fargene betyr kan variere fra kart til kart. Her i brosjyren finner du fire temaer og hva du bør vite om dem. Du skal vite hva den blå fargen på kartet betyr. Det betyr at cm på kartet tilsvarer 0cm, eller 5meter,.

Hva betyr det at ekvidistansen på et kart er meter?