Hva er ekom

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. Myndighetene innførte krav til autorisasjon i forbindelse med starten på fri konkurranse i telemarkedet. Det var særskilte krav for tele-, kabel-TV og . Næringsdrivende som benytter EKOM-tjenester i virksomheten skal skattlegges for. Arbeidstakere som får dekket EKOM-tjenester har en skattepliktig fordel på.

Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOM-loven) har som formål å sikre norske brukere gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske . Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett . Fagskolen Telemark tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ekom Autorisering Post og teletilsynet fastslo i 20at stort sett alle elektroinstallasjoner er ekominstallasjoner. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er .

Kursnavn: EKOM – NEK 700: Kablingssystemer og kommunikasjonsnett. Fagstoff: En ekom-tilbyder er en som tilbyr andre tilgang til et elektronisk kommunikasjonsnett. Teknisk bruk og vedlikehold – hva har du lært? Fra 20er det innført nye og enklere regler for beskatning av EKOM-tjenester som bredbånd og telefon.

EKOM-tjenester er en forkortelse for elektroniske kommunikasjonstjenester som omfatter mobiltelefoni, bredbån . Avhengighet til ekom-tjenester ROS-analyser. Hva gjør du hvis telekom-løsningene faller ut?

Boligskap Ekom for kommunikasjonskabling. Skapet er produsert for å oppnå en god og fleksibel hjemmekabling for kommunikasjon. Ved å benytte fiber og gigabitlinjer, oppnår man et helt nytt nivå av kvalitet hva gjelder stabilitet og ytelse.

Virksomheten retter seg mot bedriftsmarkedet. Ekom-loven, som har som formål å sikre brukerne i hele. Kongen kan ved enkeltvedtak eller forskrift avgjøre hva som skal anses å falle innenfor lovens saklige virkeområde.

Scanmatic Elektro AS har fått godkjenning for EKOM-installasjoner og er dermed fortsatt godkjent installatør for fiber, . Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester. EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig telefontjeneste og elektroniske .