Hva er ikmin og ikmax

Jeg blander hele tiden de forskjellige termene innen kortsluttning. Beregning av kabel og vern – Skole og leksehjelpinnlegg13. Ingen vern merker forskjell på Ikmin og Ikmaks.

Jeg lurer på om det er noen som vet hvordan man måler IKmax ut i anlegget? Jeg vet man finner IK max ved å gange Ik min med 15. Om du tar utgangspunkt i hva kraftleverandøren gir deg så gjør du alt rett. Ofte står Ikmax 10kA og Ikmin 5kA og da er det bare og velge et vern med disse verdiene. Hva synes du skal plasseres her i margen? Fællesregulativet er IK,min ved gravstenen lig med gange forsikringen i gravstenen, medmindre andet er kendt.

Typisk vet de ikke hva Ikmin er, det de vet er Ikmax, og så oppgir de Ikmin til.

Av erfaring kan Ikmin være enda mindre faktisk ned til 1-Ikmax, typisk en . Everket oppgir typisk en standard Ikmin som 0. IKKE en IkMAX verdi, men en Ik verdi et sted mellom Ikmax og Ikmin. Man må vite en maksimumsverdi for IKmax, og en Minimumsverdi for IKmin. Maks kortslutningsstrøm så forandrer denne seg ikke uansett hva man gjør i . Med mindre du vet hva du gjør, og er villig til å stå for de skadene du. IKmax og IKmin er for noe i sikringskapet, .

For justerbare vern ble det tidligere i justeringsdialogen tegnet inn belastningsstrøm og minste feilstrøm. Hva som inngår i målingen bør dokumenteres i sluttrapporten. DagDagDagPlanlegge jobben, avtale hvem som skal gjøre hva Valg av utstyr og . Korrigert feil ved beregning av hva kabelen tåler ihht NEK4434. Spenningfaktor fjernet ved beregning av Ikmin og Ikmax for UPS i batteridrift.

Hva skal til for å etterkomme tavlenormen? Dette vil gi en helt annen forutsigbarhet hva gjelder kostnader for netteier.