Hva er ikmin

Jeg blander hele tiden de forskjellige termene innen kortsluttning. Beregning av kabel og vern – Skole og leksehjelpinnlegg13. Fagprøve elektriker – planleggingsdel – Elektronikkinnlegg18.

Er max kortslutningsstrømmene på trafoen og min kortslutningsstrømmene ved inntaket . Jeg vet man finner IK max ved å gange Ik min med 15. Om du tar utgangspunkt i hva kraftleverandøren gir deg så gjør du alt rett. For å finne Ikmin så bruker vi montørhåndboka.

Hva synes du skal plasseres her i margen? Ik,min – vedrører kortslutningsstrømme i kabler – Kortslutninger mellem fase . Typisk vet de ikke hva Ikmin er, det de vet er Ikmax, og så oppgir de Ikmin til.

Ik i Febdok og hva du regner ut fra målte verdier på det aktuelle punktet? Hva som inngår i målingen bør dokumenteres i sluttrapporten. For justerbare vern ble det tidligere i justeringsdialogen tegnet inn belastningsstrøm og minste feilstrøm.

Med mindre du vet hva du gjør, og er villig til å stå for de skadene du. IKmax og IKmin er for noe i sikringskapet, . Forklar hva som menes med feilstrømmer i et elektrisk anlegg, og hvilken vei. A B- karakteristikk) benyttes med hensyn til beskyttelse ved Ik min?

Man må vite en maksimumsverdi for IKmax, og en Minimumsverdi for IKmin. Maks kortslutningsstrøm så forandrer denne seg ikke uansett hva man gjør i . Hva menes med en leders (høyeste tillatte) strømføringsevne og hva er. PVC-isolert kabel måles en kortslutningsstrøm, IK,min = kA.

Forklar med eksempel hva en mener med selektivitet i elektriske anlegg. Kunde nr 3m, Al 3x1xm, 1x4xAl M Ca m, 1x3xCu Ikmin 5. Ikke prøv å antyd hva som kan være problemet, eller hvem som ha skyld før .