Hva er karttegn

De forteller hva det er du ser på kartet og hva de forskjellige tegnene du ser betyr. Selv om karttegn alltid står på kjøpte kart er det . Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. En oversikt over de vanligste kart-tegnene for orienteringskart finner du her. Kartutsnittet er fra Røyken O-lags kart Stordammen . For å forstå et kart må du kunne en del karttegn. Alle orienteringskart har ulike karttegn, og nederst på kartarket (M 71 ”Norge 1:500) finner man en oversikt over disse. For å gi stifinnerne en forstålese av hva et kart er, så kan det være lurt å gå.

Hensikt: Gi stifinnerne kunnskap og erfaring som trengs for å lese et kart. Opplæring i orientering Hva husker du av karttegn?

Hva ser du inni Nå skal du lære å orientere kartet Opplæring i . Før leken begynner bør deltagerne har gått gjennom alle farger på kartet og hva de symboliserer: Gult = åpent område Grønt = tett skog Hvitt . Terrengets former og detaljer gjengis med tegn og symboler som vi kaller karttegn. Viktige ting fremheves og uviktige ting utelukkes. Du skal vite hva et kart er; Du skal lære noen typiske karttegn; Du skal lære å bruke et kart; Du skal lære å finne fram på ulike typer kart; Du skal lære å finne fram . Kartutsnittet er fra Røyken O-lags kart . Vurder hva du gjør om deltakerne tar med feil karttegn tilbake. Lær deg noen vanlige karttegn utenat: sti, bekk, stein, kolle, skrent, myr, hus. I orientering tegner vi poster på kartet: På hver post henger . Disse spørsmålene handler om hva slags karttegn og farger vi bruker på et kart. Hvert karttegn er med på å bygge opp kartet slik at dette på beste måte . I orientering tegner vi poster på kartet.

Hver post har sitt eget nummer: På hver post henger det en postskjerBruk kartene til å finne riktig karttegn. Her er en oversikt over de vanligste karttegnene. Dekk over navnene og øv deg i å huske hva de står for.