Hva er ledelinjer orientering

Ledelinjer er detaljer på kartet som er lette å følge i terrenget. Du bør øve mye på både å oppdage ledelinjer og å følge dem. Som nybegynner bør du holde deg til ledelinjer, altså detaljer på kartet som er. Ledelinjer gir deg en sikker vei frem til posten. Det krever ikke så mye trening for å forstå hva symbolene og linjene på et.

Ledelinjer er naturlige linjer i terrenget som man kan følge for å . Denne veilederen handler om bruk av ledelinjer i gategrunn, hva det er og hvordan de bør brukes. Synshemmedes behov i forhold til orientering. Orientering gir elevene ferdighet til å finne fram ved hjelp av kart og kompass, først og. Planen viser hva elevene skal øve på i de enkelte timene, og forslag til. Hva kjennetegner en god N-løype (med utgangspunkt i skogs-orientering). Løypa skal gå langs sammenhengende og tydelige ledelinjer av typen, vei, sti, bekk, . Etymologisk er ordet orientering avledet av verbet orientere, som henger sammen med.

På kartet er lett synlige detaljer og ledelinjer markert, i tillegg indikeres . Opplæring i orientering Illustrasjoner i denne powerpointen er sakset. Veivalg, ledelinjer og holdepunkter Opplæring i orientering Hva er .

Spørsmål Orientering, veifinning og naturlige ledelinjer. Mye ‘bør’ og ‘skal’ skaper usikkerhet – hva skal man gjøre? Her er en oversikt over forskjellige ord som blir brukt i orientering og forklaring på dem. Billedteksten forklarer hva hensikten med bildet er. I forhold til orientering og veifinning er kravene til ledelinjer,.

Lage oversikt over anbefalte løsninger i andre lan samt evt hva som er. Taktile ledelinjer letter orienteringen i gatemiljøet. Ledelinjer, synshemming, orienteringshemming og universell utforming.

Etterpå skal du lære om veivalg, ledelinjer og holdepunkter. Hva er gode ledelinjer til hver post her? Syv prinsipper for god orientering og veifinning. Ledelinjer og ledende elementer bidrar til at alle, inkludert blinde og . Oppgave: Oppfatte hva som er viktig på kartet mellom to poster!

Her blir grunnleggende momenter som karttegn, farger, ledelinjer, holdepunkter osv.