Hva er resistans

Elektrisk motstand eller elektrisk resistans for en komponent er i fysikken forholdet mellom elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den. Realfag › Fysikk › Mål og vektBufretLignende5. Resistans, elektrisk resistans (motstand), vanlig symbol R, er for likestrøm lik forholdet mellom spenningen U over en leder og strømmen I .

Fagstoff: Her skal vi lære om elektrisk strøm, strømkretser, spenning, resistans og Ohms lov. Georg Ohm at det var en sammenheng mellom strøm, spenning og resistans. Du kan også legge til en definisjon av Resistans selv.

Gå til Hva som har betydning for resistansen i en motstandstråd – Virker inn på reistansen i en motstandstråd: Liten resistans: Stor resistans. Strøm er vandring av elektroner gjennom en ledning. For strøm brukes bokstaven I, og den måles i ampere(A).

I en strømkrets hvor resistansen er kjent, er det derfor enkelt å beregne strøm eller spenning ved å bruke formelen for Ohms lov. Elevene bør kjenne begrepene elektrisk strøm, spenning, effekt og resistans, og elektrisk-, bevegelses-. Hva er elektrisk resistans, og hva måles det i? Men hva med et ideelt amperemeter, da er det vel ingen resistans? Hva blir konduktiviteten, resistansen og konduktansen i lederen? Verdiene du postet er resistans i lederen i milliohm per meter kabel(eller ohm per kilometer).

Hva er forskjellen på motstand og resistans? En motstand er den tingen vi kan ta og føle på, mens resistansen er et mål for hvor mye strømmen blir begrenset .

Forklaring av totrinns varmeovn med formler fra e-læra: Dette kan forklares også med formler. Elektrisk spenning, strøm, og resistans med kontrollspørsmål. Forklare hva elektrisk strøm, spenning og resistans er, og kjenne målenhetene for dem; Beskrive egenskapene til viktige måleinstrumenter, komponenter og . Hva vil det si at ladningen er bevart når vi lader opp et legeme?

Vil den samlede resistansen øke, minke eller bli den samme hvis vi gjør om en . Motstanden gjennom vannkranen er avhengig av hvor mye vannkrana åpnes. Dette kan sammenlignes med elektrisk motstand kalt .