Hvordan lese kart

Men det er lettere å lese et detaljert kart, så det kan være greit å begynne. Det å vite hvordan kart og kompass fungerer er ingen heksekunst. Et kart er en forminsket tegning av en del av jordens overflate sett rett.

For å lese kartet må du forstå hvordan den grafiske avbildningen av . La kanten av kompasset ligge inntil den rette strekningen fra det stedet du står, til det stedet du skal. Pass på at kurspila (ikke kompassnåla!) . Du må vise at du kan bruke kart og kompass på tur, for å få Jeg. Veivalg betyr å bestemme seg for hvordan dere vil . Kartene er trykt i ulike farger: blå, grønn, brun, rød og svart.

Når vi skal lese kart må man kjenne disse tegnene, slik man må kunne bokstaver for å lese en bok.

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å lokalisere steder. Mange hus i Norge har ikke en vei- eller gateadresse. Bruk kart og kompass sier fjellvettregel nr 6. Hver gang du skal lese kartet, bør du først snu det mot nord. Sjekk ut en og en detalj på kartet, og legg merke til hvordan den ser ut i terrenget.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer.

Det er viktig at du kan lese høydekurvene, slik at du kan bruke noen . For å gjøre det litt enklere for deg som leser kartet er det i tillegg lagt inn noe som heter tellekurver i form av en . Et kart er en skjematisk avbilding av et landskap sett rett ovenfra, og for å lese kartet må du forstå hvordan denne avbildningen er tenkt. Ha kart og kompass i sekken – og vit hvordan du bruker det! Skal man lese seg inn på kartet ut fra en posisjon som GPS-en eller noen andre . Trenger du en liten oppfriskning i hvordan du bruker kart og kompass? Det finnes flere typer kart, eksempler på disse er: Topografisk, Tur og Sjøkart osv.

For å lese mer om kart kan du klikke deg inn på DNT. Hver tredje nordmann har ikke peiling på hvordan et kart og et. De kan ikke lese kartkoordinater og de skjønner ikke hva de ser på mobilen. Kartet er en forminsket tegning av jordens overflate, sett ovenfra. I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke kart og kompass til å. Forstå hvordan man leser og bruker kart og kompass for å orientere seg i naturen.

Hvordan lese og forstå et kart: Når du holder kartet slik at du kan lese det som står på kartet, peker den øverste kartkanten mot nord.