I henhold til nynorsk

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Slik kan eit ord som fall i mange fall vera minst like tydeleg og godt språk som. Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Oversettelsen av ordet henhold fra Norsk (Bokmål) til Norsk (Nynorsk) med synonymer, antonymer, definisjoner,.

Nå skal bokmålsord som ender på -lig, kun ha -leg i nynorsk (kjærlig – kjærleg). I henhold til bøyningsreglene fra 20kan du bruke hovedreglene så godt . Ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp . Utvalget har fullført oppdraget i henhold til man- datet og tidsfristen . Nynorsk ordbok er inkludert når du velger en av følgende ordbøker:. Ordboken er revidert i henhold til den nye rettskrivingsreformen som ble innført 1. Grunnloven foreligger i et foreldet språk, og teksten kan av den grunn være.

Så vidt utvalget kjenner til, ble Grunnloven første gang oversatt til nynorsk i . Forslag til temaer i henhold til blant annet læreplanen. Kongen er etter forfatninga vår den andre av dei tre hovudpillarane i. Stortinget, forskrifter i henhold til lov, utnemningar i .

Norsk kulturråd vil bruke midlane til å støtte fleire nynorske bokutgjevingar for barn og unge, fleire teikneserieutgjevingar på nynorsk, god nynorsk sakprosa i . Dei sakene som er vekta tyngst i denne undersøkinga er haldning til dei viktigaste. Pluss for omsynet til nynorsk i media og i dataprogram. I de fleste andre forkortelser er regelen at punktumet skal være med.

Standardforkortelser er forkortelser som er så vanlige at de er oppført i ordlister og ordbøker over offisielt bokmål og offisiell nynorsk. Nynorsk: Vurdering av læreføresetnader i ein opplæringskontekst ved bruk av. Administrere og skåre testresultatene i henhold til manual.

Vi har jo som de fleste vet både nynorsk og bokmål, og mange syntes. I henhold til ditt utsagn vedrørende fritak, må jeg ærlig si at jeg ikke vet. Mållagsleder tordner mot Høyre-forslag om å droppe sidemål i skolen.

Høyre vil i sitt forslag til nytt program fjerne nynorskkompetansen fra prosent av.