Ik mat system

I Norge er vi kjent med begrepet IK-mat som er et internkontrollsystem som alle næringsmiddelvirksomheter er forpliktet til å ha. Internkontroll-mat (IK-mat) system for små og mellomstore serveringssteder. Alle som selger og frambyr næringsmidler skal ha et IK-mat system med .

Det kreves at bedriften har et eget system som blant annet beskriver : Rutiner eller prosedyrer for å sikre at offentlige . IK-mat er et enkelt system for internkontroll på restauranter og storkjøkken. Kontroller, kontrollprogram, HACCP, fareanalyse. Med eSmiley har du alt til IK-Mat på ett sted på nettet og akkurat den dokumentasjonen Mattilsynet vil se. Smiley er Skandinavias største leverandør av nettbasert IK-Mat systemer. Powered by Pressflow, an open source content management system.

Baker Hansen har et felles IK-Mat system for sine butikker.

Dette IK-Mat-systemet er utarbeidet i samarbeid med Anticimex AS. Du får et komplett IK-Mat system, samt personlig veiledning, slik at du kan begynne å bruke systemet fra dag en! For å sikre dette må du etablere et internkontrollsystem (IK-mat system).

Kravet til et slikt system innskjerper ansvaret virksomheten selv har til å forvisse seg om . Mange ledere føler at de ikke har nødvendig kompetanse for å utvikle IK-mat system med HACCP internt, derfor anskaffer de ofte ferdige løsninger for slike . IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble. IK-MAT system er generelt utfylt, og hensikten er at .

Det er viktig at eier av bedriften sammen med driftsansvarlig har et eierskap til IK mat og HACCP systemet. På den måten sikrer man at det blir brukt etter hensikt . Et enkelt IK-mat system som oppfyller myndighetenes krav. Du kan lage fareanalyser basert på HACCP-prinsippene. Grønn Jobb har gleden av å tilby et nettbasert System for IK-mat (Internkontroll mat) basert på HACCP prinsippene, som er påkrevd i dagens . Endelig et internkontrollsystem uten tykke ringpermer!

IK-mat er et digitalt internkontrollsystem for restauranter, kantiner og storkjøkken. Elektronisk IK-mat system – hva omfatter IK-Mat? Myndighetene krever at alle godkjenningspliktige virksomheter etablerer et såkalt IK-Mat-system.