Ikke fornybar energi

Ikke-fornybare energikilder, energikilder som er lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes og dermed må . Ikke-fornybar energi er energi som baserer seg på ressurser som ikke kan fornyes og som en dag vil ta slutt. Slike ressurser kalles også lagerressurser.

Vi kaller dem ikke-fornybare fordi det har tatt naturen millioner av år å lage dem. Så når vi har brukt opp dem, sier det seg selv at det vil ta . Fornybar energi kommer fra kilder som ikke tømmes, de har kontinuerlig tilførsel av ny energi. Eksempler på fornybar energi er solenergi, vindkraft og vannkraft. Fagstoff: Fossile energikilder Vi lever i dag i et samfunn som i stor grad baserer seg på bruk av fossile energikilder som energibærer og som . Fagstoff: Her omtaler vi ikke-fornybare energikilder.

Ikke-fornybare energikilder er energikilder som vil bli brukt opp.

Olje er som sagt en ikke-fornybar ressurs. Mesteparten av oljereservene er lokalisert i Midt-Østen () der Saudi-Arabia har 2 av reservene, Irak 1, . Forskjell mellom fornybar og ikke-fornybar energikilder. Fornybare energikilder er hovedsaklig vannkraft, energi fra bølger og havstrømmer, vindenergi, solenergi. I tilleg har vi bioenergi form av ve pellets, flis, halm, . Når vi snakker om fornybare og ikke fornybare energikilder, må vi huske en ting som er felles for alle energikilder, .