Ikke metaller egenskaper

Det finnes og noen halvmetaller som deler noen av egenskapene til ikke-metallene. Metaller og ikke-metaller er grunnstoffer som er forskjellige i deres kjemiske og fysiske egenskaper. Metaller og ikke- metaller lett kan differensieres.

Følgende grunnstoffer regnes som ikke-metaller: hydrogen, bor, karbon,. Noen grunnstoffer, som germanium, tinn, arsen, antimon og tellur, har både metalliske og ikke-metalliske egenskaper, de er halvmetaller.

Kjenne til typiske egenskaper for metaller og ikke-metaller: Metaller: Leder strøm og varme, fast form i romtemperatur, kan formes, høyt smeltepunkt, høy tetthet, . Snutten tar for seg noen eksempler og demonstrerer typiske egenskaper, både fysiske og kjemiske, som skiller metaller og ikkemetaller Også . Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom VI. Stoffer og egenskaper til stoffer – Ikke-metaller. Mer om metaller og ikke metaller – Vite om egenskaper til metaller og ikke-metaller. Vite noe om hvordan det samme grunnstoffet kan ta ulike former. Halv-metaller deler noen egenskaper med metaller og ikke-metaller. Grunnstoffene i gruppe er ikke-metaller, og alle har sju elektroner i ytterste skall.

I en elektronparbinding deler atomer av ikke-metaller ett eller flere . Halvmetall har egenskaper som ligger mellom metall og ikke-metall. Det er først og fremst grunnstoffer av ikke-metallene som danner. Denne spesielle bindingstypen gir metallene særegne egenskaper, . Hovedmål: Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av. Reaksjon mellom to ikke-metaller Ønsker å få elektroner i ytterste skall. Egenskaper til salter Ionebinding Høyt smeltepunkt 8grader.

Kjemiske elementer som ikke har typiske metallegenskaper blir klassifisert som ikke-metaller. Et par elementer, kjent som metalloider, kan i noen tilfeller oppføre .