Ikkemetaller

Ikke-metaller er grunnstoffer som er isolatorer i kondensert tilstand (gass eller væske). De fleste ikke-metallene er imidlertid gasser. Ikke-metaller, fellesbetegnelse for de mest elektronegative grunnstoffer, atskilt ved en noe upresist definert gråsone fra de metalliske .

Metaller og ikke-metaller er grunnstoffer som er forskjellige i deres kjemiske og fysiske egenskaper. Metaller og ikke- metaller lett kan differensieres. Snutten tar for seg noen eksempler og demonstrerer typiske egenskaper, både fysiske og kjemiske, som skiller metaller og ikkemetaller Også . Kjenne til typiske egenskaper for metaller og ikke-metaller: Metaller: Leder strøm og varme, fast form i romtemperatur, kan formes, høyt smeltepunkt, høy tetthet, . Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom VI.

Stoffer og egenskaper til stoffer – Ikke-metaller. Ikke-metaller er atomene som er farget grønne, gule (ikke nr: At) og lyse blå i periodesystemet.

Ikke-metaller er gasser og de kan ikke lede strøm og finnes . Atomer av ikke-metaller danner molekyler med hverandre. Mer om metaller og ikke metaller – Vite om egenskaper til metaller og ikke-metaller. Vite noe om hvordan det samme grunnstoffet kan ta ulike former.

Fettløslige vitaminer: de blir ikke skilt ut etter hvert, men blir lagret i kroppen. Hvilke av mineralstoffene er ikke-metaller? Både ikke-metaller og metaller reagerer med oksygengass i atmosfæren og danner oksider.

Molekyler: Forbindelser av to ikke-metaller. Ikke-metallerne er, ligesom forbindelserne . Periodesystemet med fargelagte ikke-metaller. Det står i grunnboken min kjemien stemmer at: Det er noen få oksider av ikke-metaller som ikke gir sure løsninger.

De reagerer lett med metaller og danner da stoffer som kalles salter.