Ikt sikkerhet

Fagstoff: Vi kan dele skader og problemer som kan oppstå med IKT-systemer, inn i tre hovedkategorier med tilhørende sikkerhetstiltak: fysisk . Fagstoff: Har du noen gang tenkt på hvordan det ville vært hvis du ikke hadde mobiltelefon, eller ikke hadde din egen datamaskin?

IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og foreslå tiltak som. Vi kan definere IKT-sikkerhet som evnen til å ha kontroll med risiko i. Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, datasikkerhet, IT-sikkerhet, IKT-sikkerhet, datasikkerhet – betyr alt dette det samme? Friday, October 2 :PM DEL B SIKKERHETSTILTAK Kapittel IKT-sikkerhet Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du . Etter hvert som enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet gjør seg mer avhengig av fungerende IT-systemer, er det viktig at vi .

Samfunnets økte avhengighet av IKT fører til at informasjonssystemer i stadig større grad blir sårbare for anslag gjennom tilsiktede eller utilsiktede hendelser. Hvordan oppleves IKT sikkerhet og beredskapsarbeid i tre av landets. IKT, sikkerhet, beredskap, risiko og sårbarhetsanalyse, øvelse, fylkeskommune.