Imdg kurs

Hvis du ønsker å ta et kurs i IMDG – transport av farlig gods, kan du begynne her! Her finner du en oversikt over IMDG-kurs på forskjellige steder i Norge og med . IMDG – transport av farlig gods i Bergen.

Her finner du IMDG – transport av farlig gods kurs i Bergen som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. IMDG – transport av farlig gods i Stavanger. Her finner du IMDG – transport av farlig gods kurs i Stavanger som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. Kurset er rettet mot operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods.

Både norske myndigheter og International Maritime Dangerous Goods-koden (IMDG-koden) stiller krav til opplæring av personell som er . Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farl. IMDG Offshore Basic 201 DGM Stavanger, IMDG, 24.

Vi tilbyr en rekke akkrediterte og vel ansette spesialiseringskurs innen følgende fagområder: IATA lufttransport; ADR kompetansebevis; ADR awareness; IMDG . DGM avholder flere hundre farlig gods kurs pr år, både åpne kurs og bedriftsinterne kurs avholdt hos kundene våre. UndervisningsmålEleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. IMDG-Codes für die Unterweisung des Landpersonals – 09. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Kurs, szkolenia, audyty ADR, RI ADN, IMDG, IATA DGR, BHP, ppoż. Vi tilbyr et stort spekter av kurs som dekker alle myndighetskrav innenfor farlig gods. IMDG Offshore Basic 201 DGM – Bergen, 8000 Påmelding, 9. Dokumentation: Kursintyg utdelas efter genomförd kurs samt sänds som kopia . KURSUSPROGRAM for åbne FARLIGT GODS kurser i 2016-20. Etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om .