Ingeniør deltidsstudie

Bærekraftige byggeprosesser, Deltid over år og nettbasert, med samlinger i . Studiet har to studieretninger: Konstruksjon og anleggsteknikk. Studiet tilbys både som fleksibelt studium på deltid og som heltidsstudium på campus.

BufretIngeniørutdanning som er nettbasert og på deltid er et tilbud for deg som er i jobb og ønsker å ta ingeniørutdanning over år. Et grep er å videreutdanne egne fagarbeidere til ingeniører. HiST tilbyr i samarbeid med Norsk Industri ingeniørutdanning på deltid. Desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag fra Hist Trondheim.

Ta ingeniørutdanning som deltidsstudie hos Høgskolen i Sør-Trøndelag. Les mer om dette og andre studier hos Studiesøk. Grunnskolelærer 1- samlingsbasert deltid Yrkesutdanning Oslo; Grunnskolelærer 5-Yrkesutdanning Sogndal.

Det betyr at søkere med relevant yrkesfaglig bakgrunn kan ta en ingeniørutdanning på delti bo hjemme og samtidig være i jobb. Mange ingeniører mangler noen studiepoeng i matte, for å være kvalifisert til. Jeg går nå PPU deltid mens jeg fremdeles har jobb. Bakgrunnen for å lette tilgangen til ingeniøryrket er selvfølgelig mangelen på ingeniører, men der stopper også logikken. Som HMS-ingeniør bygger du opp og drifter styringssystemer for kvalitet og HMS, slik at en unngår uønskede hendelser, enten det er . To personer arbeider med planskisser, en dame sitter i bakgrunnen mens en mannsarm peker på. Etter- og videreutdanning; Porsgrunn; Høst 2017; Deltid.

Kortere studier; Nettstudier; Vår 2017; Deltid. Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, delti 18 Avdeling for. Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, Avdeling for ingeniørfag . Deltid Mastergrad studie i Ingeniørfag og teknologi.

Helse- og sosialfag; Ingeniør- og teknologifag; Medie- og kommunikasjonsfag; Lærerutdanning; Økonomi og administrasjon; Dykking . UiB starter høsten 20opp PPU deltid i matematikk og naturfag. PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) består av studiepoeng i pedagogikk . Begrebet heltid-på-deltid dækker over, at udvalgte heltidsuddannelser på Aarhus Universitet, der normalt udbydes i dagtimerne, bliver udbudt med undervisning .