Inntakskabel type

Har man lov til å kjøpe inntakskabel selv (50meter) også legge denne i kabelrør til tomten. Hva er vanlig pris på PFSP X inntakskabel. Kan man bruke 3x16mmPFSP som inntakskabel på 400V anlegg?

PFXP type pass på at PFXP er 10V typemerket det er . Dette gjør at ytre diameter på kabelen er betraktelig større enn gammel type med. Vi ber derfor om at dere tar hensyn til dette ved valg av rør for inntakskabel. DEFA apparatinntak består av en pansret kabel med DEFA spesialkonstruert apparatinntak med lokk for tilkobling av 230V (eldre type) i en ende og DEFA . Info fra kraftlaget: Nett type: TN fas 400v Inntak: Jordkabel ik maks kA. Røret som benyttes må være av type homogene(glatte) eller konstruert yttervegg(DV) og.

OL type: Vernene med OL-benevnelse (Over last) er tilpasset NEK 420med.

DV 1mm som utleveres kunde for nedgraving jf punkt 11. Generelt: Entreprenør vil få liste med telefonnummer til den enkelte for å ta kontakt angående graving av grøft for legging av inntakskabel type JetNet AL . Gammelt sikringskap,inntaksboks og inntakskabel frakobles og demonteres. Ny inntakskabel type PFXP 4xAL legges fra inntakspunkt og frem til nytt . Om denne type kabel i bruk er lett tilgjengelig for berøring,.

Anbefalt brukt i alle type rom, samt utendørs. Kopperledningen (type SKK dobbeltisolert 16mm2) er ferdig konfeksjonert. Inntakskabel type: Forlegning: Fasespenning mot jord: L1: Antall faser tilkoblet: L2: L3: Overb.

Drenering og overvann, samt ny inntakskabel. Ny drenering og overvann, flytting av vannledning. Minste tverrsnitt for inntakskabel for TN er 10mm².