Interessetesten

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Interessetest utdanningsprogram (ulike språk) Interessetest tjenester. Interessetesten fra Nav – til deg som er ung. Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser.

Yrkesrelatert interessetest av Adecco (et bemanningsbyrå). Adecco har en åpen og uforpliktende test tilgjengelig til kartlegging av interesser.

For hver kategori kan du gå videre og finne hvilke yrker som passer til denne kategorien. Det som er viktig er å ta seg god tid med å avdekke egne ferdigheter og ønsker for det yrkesvalg mann vil gjøre. En interessetest hjelper deg i gang med dette.