Islam sammendrag

Religionsstatistikk og religionsgeografi. I overkant av milliard muslimer på verdensbasis. Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest .

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Få 1 styr på islam med Studienetts dyptgående notater og sammendrag over alle de mest vesentlige emnene og begrepene i islam. Et greit og relevant sammendrag av islam for religionsfaget på VK2. Mekka; Islam er ein religion i vekst; Islam = å gi seg over til Gud; Monoteistisk religion: Gud er ein!

Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam, den yngste av verdensreligionene, ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt.

Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) . Muhammad blir født 6- Slaget ved Karbala, splittelse 14- Erobrer Konstantinopel Fra 1950-årene – den moderne . Religion, livssyn og etikk, påbygning islam høst 2014. Lærer: Raymond Lillevik; Lærer: Audun Toft. Democratizing Islam and Islamizing Democracy – An Inquiry into Hasan al-Turabi’s Conception of Shura in Light of Western Democratic . Særtrykket inneholder kapitlet om islam fra grunnboka, og kapitlet er inndelt i tre deler. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene .

Fakta om religionen Islam Islam er den nest største verdensreligionen etter kristendommen Den er også den nest største religionen i Norge, . For alle som ikke var der er dette sammendraget en liten smakebit. Islam er navnet som Allah Selv har gitt denne religion (5:4), er et arabisk ord som ordrett betyr adlydelse og fred. ISLAM kommer fra den arabiske ordstammen: . I religionene møter vi to forskjellige oppfatninger av tiden: jødedom, kristendom og islam har en lineær tidsoppfatning, et sted på denne linjen befinner hvert . Strupe ungdomsskole er den største skolen i Halden, med ca.

Nr (2012): Minoritetsretninger i Islam, Audhild Skoglund. Nr 3-(2010): Ikonoklasme, Bildebruk og bildestrid i islam, Sammendrag PDF. Den islamske stat (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer store områder i Irak og Syria.

IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Sammendrag : en islam er fokusert på de fem søylene i islam, mens buddhismen har to hovedgrener som inkluderer Theravada og Mahayana to islam er en .