It nett jordfeil

En jordfeil, eller overledning, kalles det når en faseleder ved feil får kontakt. Hvis første jordfeil i IT nett ikke blir koplet fra, risikerer man en . Det har høyere driftssikkerhet ved jordfeil enn andre nettsystem.

I Norge har IT-nett en spenning på 2V, og det fremføres ingen nøytralpunktsleder som i et . Jordfeil i IT-nett Start Ved første jordfeil i IT-nett får vi en meget liten feilstrøm. Strømmen skyldes kapasitansen mellom fasen med jordfeil og de to feilfrie fasene. I et friskt IT nett vil man måle ca 133V mellom fase og jord.

IT nett, og normalt meldes dette til netteier. Og hvorfor bruker vi forskjellige formler for å finne i. Ifølge bøkene så går jordfeilstrømmen i et IT nett først ned til jord.

Jordfeil nummer i IT-nett Start Ved første jordfeil i IT-nett får vi en meget liten feilstrøm. Hvis denne feilstrømmen ikke koples ut automatisk, er det fare for at det . For TN-anlegg er det derfor et ubetinget krav at en jordfeilbryter skal kople ut. IT-nett har stort sett bare vært brukt i Norge, og det har vært reist . I et IT-nett vil en jordfeilstrøm ha en kronglete vei å gå. Dersom det oppstår jordfeil i en kurs, vil jordfeilstrømmen gå ned i jor og opp i nettet . Er det IT nett de opplyser, er det en feil utenfor huset ditt, hos en abonnent på. Jordfeil i IT-nett kan potensielt medføre stor brannfare. Du kan like godt ha IT nett med jordfeil.

Det er mye enklere å se på hovedsikringen. Vi har etterhvert fått mye TN-nett, men har fortsatt veldig mye IT- nett. IT-nett tåler en første jordfeil uten utkopling.

Svar: Så liten som mulig, men: ➢ I TT-nett og IT-nett med krav om jordfeilbryter, må: . TN-S eller TT-nett, men de kan også benyttes i kapasitivt jordede IT-nett. De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil medfører AC- eller pulserende . I IT-nett er det krav om et av tre alternativer dersom det er flere enn en. AC-klasse ikke er egnet til forutsatt bruk. V IT er den nett typen som det er mest av i Norge per dags dato.

Feilstrømmen ved jordfeil er mindre enn ved TT-nett. TN-nett og ved topolet jordslutning i et IT-nett. I et trefasesystem kan det også oppstå topolte og trepolte .