Jernbaneforbundet

Nyvalgt leder av Norsk Jernbaneforbun Jane B. Sætre hilser til salen etter å ha Fungerende leder Jane B. Sæthre ble klappet inn som forbundets nye leder av .

Fantastiske resultater for Jbf i kundeundersøkelse. Norsk Jernbaneforbund og Jbf har i samarbeid kommet fram til en unik fordelspakke med et ekstra godt bank- og forsikringstilbud. Jernbaneforbundet – arbeidsavtaler, arbeidslivorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon, fagforbun fagforening, fagforeninger, fellesforbund – Finn firmaer, . Norsk Jernbaneforbund (NJF) er et fagforbundet som ble opprettet i 1892. Forbundet organiserer ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper . Information om forbundet, medlemsservice, medlemstilbud og nyheder. USIKKER FRAMTID: Oppsplitting og konkurranseutsetting i NSB kan føre til at Norsk Jernbaneforbund mister medlemmer til andre LO-forbund.

Ketil Solvik-Olsen viser at han mener alvor med å satse på tog. Dette er et bra budsjett for jernbanen, sier Jane Brekkhus Sæthre, nestleder i . Norsk Jernbaneforbund ser at oppsplitting og endrede rammebetingelser i jernbanesektoren krever nye organisasjonsløsninger. Jane Sæthre ble valgt til forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. Direksjonen har hørt deputasjonens klagemål. Direksjonen diskuterer overhodet ikke med sitt personale eller deres representanter.

John-Peder Densta leder av LO i Trondheim, viser at det går an å få tilbake innholdet i tuben, og motviser.

De hundrelappene i skattekutt jeg får fra Solberg-regjeringen tas fra noen som trenger dem . Med et knapt flertall vedtok landsmøtet i Jernbaneforbundet tirsdag ettermiddag å fortsatt være med i Forbund1-prosjektet. Etter festmiddag med komiker Rune Andersen som toastmaster, feiret Norsk Jernbaneforbund at de passerte 1år . At Norsk Jernbaneforbund (NJF) har vært gjennom fire turbulente år siden forrige landsmøte bar landsmøteåpningen mandag sterkt preg av.