Jod kilder

Disse to matvaregruppene er nemlig våre beste kilder til jod. Gravide og ammende er spesielt utsatt for . Anbefalt inntak av jod; Hva er kilder til jod?

Særlig gravide og ammende bør være påpasselige med få i seg nok jod. Tang og tare er sunne, naturlige kilder til jo og bør ikke spises i store mengder – en knivsspiss per dag er nok. Det er lite jod i matvarer fra planteriket, med . Dette kan føre til over- eller undervekt, samt bl. Samtidig som man bør ha en god kilde til jod i kosten bør . Jodmangel kan oppstå hos alle slags mennesker. Det finnes få kilder til jod i det norske kostholdet, og på 1930- og 1940-tallet utviklet svært mange alvorlig jodmangel og struma. Jod er viktig for stoffskiftet vårt, og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.

I mange land utgjør jodberiket bordsalt en god kilde til jod. I Norge er det derimot kun lov å tilsette 5mikrogram jod per 1gram salt. Fisk, skalldyr og meieriprodukter er de viktigste kildene. Fisk og skalldyr inneholder naturlig jo mens meieriprodukter inneholder jod som . Vi har for få kilder til jod i kosten og de nordiske landene må gå sammen om å øke inntaket, mener forsker. Studier fra flere land har vist at nivået av jod i kroppen er avtagende, og andelen . I tillegg inneholder melk og meieriprodukter jo ettersom kraftfôret til kuene er tilsatt jod.

Tang og tare er gode kilder til jod – men pass på mengden. Du kan fint få nok jod uten melk eller fisk! Les praktiske forslag til jodtilskudd her. Gode kilder til jod er sjømat, meieriprodukter og salt som er beriket med jo f. Sjpmat inneholder jevnt over mer jod ettersom . Halogenene omfatter flour (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), og astat (At). Det finnes bare noen få gode kilder til jod i kostholdet.

Hvit fisk og tang og tare er de beste kildene. Det finnes også noe jod i melkeprodukter og . Jod (iodine på engelsk) er et næringsstoff det har vært lite fokus på frem til. Man kan bruke beriket mat som kilde, men da skal man være nøye med at man. Dette finnes fordi vi har få kilder til jod i kosten, og fordi det tidligere var vanlig .