Jordas magnetfelt styrke

Fra definisjon av magnetisme er imidlertid Jordens magnetiske nordpol. Retningen av feltet og variasjoner i styrke i Jordens umiddelbare . Jordens magnetfelt er omtrentlig en magnetisk dipol med den ene polen nære den geografiske nordpolen og den andre polen nær den geografiske sydpolen.

Man forsøker i stedet å lage magnetiske kart ved hjelp av. Vi beskriver jordas magnetfelt ved hjelp av en modell der vi antar at feltet nær. Feltet har samme styrke som fra en dipol, men dens origo er forskjøvet ca. Jordens magnetfelt varierer avhengig av hvor du befinner deg på jordens overflate. Et magnetfelts styrke måles i enheden tesla. Derfor beskriver vi Jordens magnetfelt som et dipolfelt.

Figur 4: Billede af Jordens magnetfelt (feltlinier).

De tre satellittene i Swarm undersøker jordas livsviktige magnetfelt. Magnetfeltets styrke, retning og variasjon. Jordens magnetfelt ligner på mange måter magnetfeltet i en.

NOVEMBER: De tre satelittene som skal måle jordas magnetfelt skytes opp. Jordas magnetfelt har nemlig alltid variert i styrke, ifølge ham. VG Nett) Forskere frykter at jordens magnetfelt står overfor en enorm omskiftning.

Feltet har økt i styrke i hundrevis av år, og det bare vokser?