Jording jord

Innen elektro er jording en kritisk del av forskrifter, prosjekteringer,. Jording møter vi i flere sammenhenger når det er snakk om elektrisitet. Jording av elektriske anlegg og apparater er en sikring for å hindre at vi .

Kravene til jording av elektriske anlegg har endret seg gjennom tidene. Fra slutten av 1990-tallet har det blitt benyttet stikkontakter med jord i alle rom. Jordingen har vel samme potensiale som minus-kontakten?

Jord i elektroniske kretser fungerer på en litt annen måte der jord blir ansett som minus ja. Er du i tvil om hvorvidt jordingen i huset er i orden, er det uansett fornuftig å få det. Hvis du ikke føler deg vel, uansett grunn, bare få barfot kontakt med jorden i noen minutter og se hva som . Sikker forbindelse og lavest mulig overgangsmotstand mot jord er veldig .

Jording er å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove innendørs mens man er koblet til en leder som er i kontakt med jordoverflaten. Jordingen måles ved å måle dets motstand til omkringliggende jord eller .