Joti sluk montering

Plastdekselet skal sitte på under støping. NRF 303: Knivsokkelen plasseres i sluket. Kan noen svare meg på om det er nødvendig å forsenke flensen . Monteringsanvisning Purus Line for gulvbelegg – 20. Et stilig gulvsluk som oppfyller dagens krav til funksjonalitet, sikkerhet og design. Gulvsluk i plast med sideutløp og mm,.

Sammenkobling av sluk og membran er en av de mest kritiske detaljene i oppbyggingen av et tett. MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP,. Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk Gjelder modellene: NRF nr. Bruk av Joti kniven NRF : Knivsokkelen plasseres i sluket før belegget legges over. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Slukmansjett type L. Alfix 1K Tetningsmasse eller 2K Tetningsmasse.

Den lave byggehøyden 8mm gjør M-sluket velegnet i støpte gulv. Nødvendig verktøy for denne montasjen er Joti kniven . Endringen skjer i koppen, og den er kompatibel med sluk som allerede er montert. PILI kopp (NRF 486) kan bestilles hos din forhandler. Montering foretas av godkjent rørleggerfirma. Sluktyper: Joti K-sluk med fast klemring, Purus med løs klemring og Blücher med . Plassering av sluk, rørføringer og ventilasjon har også mye å si for at du skal få et vannskadesikkert og varig. Kan benyttes ved montering av Joti gulvsluk i bjelke- lagsgulv.

Varenr: 340116 Produkt navn: Joti monteringsplate, Ø22 Produkt beskrivelse: Mont. Må benyttes ved montering av A-sluk når gulvplaten er lagt ut.