Karbonatomets kjemi

Organisk kjemi og C-atomet, Hydrokarboner, Egenskaper til hydrokarboner, Alkoholer, Etanol. Organisk kjemi – alle organiske forbindelser inneholder C-atomer. Egenskaper til hydrokarboner – brenner når de bli antent. Aristoteles: alt består av luft, vann, ild og jord. Kjemi deles i to grupper: organisk og uorgansisk . Spørsmål: 1: Hva er felles for alle organiske forbindelser?

Denne testen er hovedsakelig laget for 10. Grasmyr ungdomskole, men alle kan prøve den. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til millioner forskjellige stoffer Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer) Alle molekyler med C .

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Innledende forklaring til organisk kjemi. Har du temaer du ønsker presentert i en undervisningsvideo. I tilleg skal jeg også vise hvordan karbonatomet inngår i ulike forbindelser.

Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, jeg tror ikke at jeg forstår oppgvaen . Dette er spesifikke regler for hvordan kjemiske forbindelser skal navnsettes. Vi mennesker får c-atomer gjennom lufta, når vi puster inn. Fotosyntesen bryter ned c-atomer for å lage vann. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver. KARBONATOMETS KJEMI: gjør rede for karbonets oppbygning og kretsløp.

Find Flashcard Tests On Karbonatomets kjemi at Cram. We can help you quickly memorize the terms and more! Stoffer som er bygd opp av C- Atomer Organiske forbindelser. Kjemien til karbonforbindelsene Vi skal .