Karbonatomets kretsløp

I morgen har jeg eksaminering i natur og miljøfag, og ett av temaene jeg er tatt opp i, er karbonets kretsløp. KarbonkretsløpetBufretLignendeKarbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer . Du kan lese om dette og se figur på side 3i boka.

Klikk på lenken i Flash-menyen til høyre for å se karbonets kretsløp som . Karbonets kretsløp dreier seg om hvordan grunnstoffet karbon sirkulerer mellom planter, dyr og omgivelsene i form av ulike karbonforbindelser. Karbonets kretsløp og drivhuseffekteninnlegg8. Miljøvennlige energikilderBufretLignendeDenne illustrasjonen viser lagring av karbon og de ulike karbonkretsløpene. Noen kretsløp er hurtige, slik som opptak og utslipp fra plantevekster og forråtnelse, . Karbonet i bÃ¥de levende og dødt biologisk materiale stammer fra karbondioksyd i atmosfæren.

Via fotosyntesen bindes karbonet i form av bl.

At havets evne til å ta opp COsvekkes når temperaturen stiger er sterkt overvurdert, ifølge sveitsisk studie. Ordet karbon- dioksid strømmer hver dag ut fra de fleste nyhetskanaler og slår imot oss fra aviser og blader.