Karttegn atlas

I atlaset finner du kartskolen på sidene 6–17. Disse spørsmålene handler om hva slags karttegn og farger vi bruker på et kart. Vi lagde karttegn for bygning, gjerde, apparater og for vei og sti.

I et atlas finner du mange karttegn som er . Bruk atlas når du jobber med disse oppgavene. Bruk fantasien og tegn inn forslag til symbol under hvert ord. Atlas for barnetrinnet er et moderne atlas, som er enkelt å bruke. Her behandler vi fugleperspektivet, målestokk, karttegn og de ulike karttypene.

Du skal vite hva et kart er; Du skal lære noen typiske karttegn; Du skal lære å. Du skal lære å finne fram i et atlas; Du skal lære å bruke målestokk på et kart.

I hel klasse studerte vi atlas, karttegn og kartfarger. Elevene tegnet skolen i fugleperspektiv (kart ). Vi gjennomgikk enkel målestokk, og elevene prøvde å tegne . Cappelens Atlas barnetrinnet (Innbundet) av forfatter Rolf Mikkelsen. Begreper: Kart, forenkle, forminske, målestokk, symboler, avstan karttegn, himmelretninger, atlas, breddegrader, lengdegrader, nullmeridianen, ekvator, zoom,.

Kjenne til begrepene: sørlige og nordlige halvkule, atlas, målestokk, karttegn, høydekurver og fargebruk.

Vite hva et temakart er og hvordan man bruker . Kartlære, bruk av atlas, målestokk, karttegn. Teori inne: Lære om karttegn generelt og postbeskrivelser spesielt. Ta ut kurs på kompasset bruk kart eller atlas, få elevene til å finne ut hvilken retning de . Heftet tar sikte på å gi elever øvelse i å lese og forstå kart og i å bruke atlas.

Elevene skal kunne målestokk, karttegn, himmelretninger.