Karttegn sjøkart

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts.

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION . Også bygninger som for eksempel kirker er oppført som sjømerker på sjøkart. Av merker med lys finner vi blant annet fyrlykter, lanterner, . Hovedkart sjø; Norge 1:50000; Havnekart; Kystkart; Overseilingskart. For å forstå et kart må du kunne en del karttegn. Skillet mellom land og sjø er klart markert i et sjøkart eller båtsportkart.

Land er gulfarget, og vann er hvitt, eller forskjellige . Vis at du vet hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr. Ha godt kjennskap til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, . Bunkevis av gamle sjøkart tilbake til 1700-tallet kan nå lastes ned gratis. Du skal vite hva et kart er; Du skal lære noen typiske karttegn; Du skal lære å bruke. For et sjøkart gjelder det samme, men da bruker man forskjellige blåfarger . Fra i dag kan du fritt laste ned flotte gamle land- og sjøkart i stort format.

Før vi ser på flere karttegn, skal vi snakke litt om selve kartet.

Beskrivende detaljer for funksjoner som vanligvis finnes på sjøkart, kan vises med et enkelt tastetrykk. Markørbevegelse over kartet gir beskrivelser for blant . La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset – Sistnevnte er IKKE bestemt og varierer – Se sjøkart. Her finner du en forklaring på hva de forskjellige kartsymbolene betyr og hvordan de ser ut på sjøen. Hvert karttegn er med på å bygge opp kartet slik at det på beste måte kan .