Kitron utbytte

Kitrons styre har vedtatt å foreslå et utbytte på øre per aksje for 201 til behandling på selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen godkjente det foreslåtte utbytte på NOK per aksje. Utbyttet tilfaller aksjonærer i Kitron ASA slik disse fremgår av .

Kitron ASA – Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av. Kitron inngår leveranseavtale med Dentsply Sirona. Kitron presenterte bedret lønnsomhet, økte driftsinntekter og en sterk operasjonell kontantstrøm da de la frem kvartalstall torsdag morgen. Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs.

Offisiell åpning av Kitrons anlegg i Kilsund. Aksjene i Kitron ASA noteres eks utbytte kr 05fra og med i dag, 08. Kitron ASA P O Box NO-13Billingsta Norway.

Styret i Kitron ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 05per aksje for regnskapsåret 2008. Styret i Kitron ASA foreslår et utbytte på NOK pr aksje for. Ser ut som om Kitron endelig har klart å lure seg over 2kr.

Tviler egentlig, tror de bare ville ha aksjer til 2kr som gir 20-30øre i utbytte i året.