Klorin kjemisk formel

Klor er et grunnstoff med kjemisk symbol Cl og atomnummer 17. Ved romtemperatur er rent klor en diatomisk (Cl2) gul-grønn gass. NatriumhypoklorittBufretLignendeNatriumhypokloritt eller klorin er et natriumsalt med kjemisk formel NaOCl.

Natriumhypokloritt blir brukt til bleking og desinfeksjon, og er etsende i en konsentrert . I klorider er klor til stede i oksidasjonstrinn −I. I forbindelser med de mer elektronegative grunnstoffene fluor og oksygen . En kjemisk formel viser hvilke grunnstoffatomer en kjemisk. H for hydrogen, O for oksygen, Na for natrium og Cl for klor.

Vann har kjemisk formel H2O, og hvert vannmolekyl inneholder atomer. Klorin skaper farlige gasser i møte med Salmiakk og.

I verste fall kan man få kjemisk lungebetennelse og væskeansamling i lungene . Tidligere ble klor levert på fat med innhold opp til 3. Klorets kjemiske formel er Cl det vil si der er to kloratomer i ett klormolekyl. Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp? Da trenger jeg to ioner av klor for å få 2-, og formelen blir MgCl2.

Elektroner kan ikke svirre rundt på egenhånd. Molekylstruktur: Fysisk tilstand: grønngul gass ved værelsestemperatur og atmosfæres.