Komma oppgaver

Her er Sett inn komma på rett sted i setningene I. Det var da merkelig, tenkte Anders at Svein ikke kunne komme. Komma også foran innskutt leddsetning som er unødvendig i helsetningen. Oppgave 1: I dette stykket bør det være ti komma. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kapittel Språklære og språkføring – Oppgaver.

Sett komma der det passer, og grunngi hvorfor du setter komma: a) Ta isen ut av fryseren Stig! Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted. En av gudene som bor i Åsgard kalles Loke han stammer fra jotnene og er en listig og . Jeg er veldig opptatt av å vise elevene hvor lett det egentlig er å gjøre om mellom enheter; det er bare til å flytte komma én plass for hvert hakk vi beveger oss i .

Har du løst kommagåten om han som kanskje ikke kunne komme i bryllup? Kittys oppgaver, Her kan du finne undervisningsopplegg og oppgaver i norsk. Komma Skråstrek Spørsmålstegn Tankestrek Utropstegn Apostrof Oppgave .