Kommaregler somsetninger

Som innleder som-setningen, og skoene kaller vi korrelatet for som-setningen. Det skal alltid stå komma etter en som-setning. Kommaregler – de viktigste kommareglene – Korrekturavdelingen.

Spørsmål Jeg arbeider med et manus og er i tvil om bl. Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, . Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 90. Her er det en blanding av forskjellige som-setninger.

På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for.

Regel 1: Komma mellom sideordnede setninger. Selv de som kan kommareglene, gjør av og til feil, akkurat som man av og. Hvis man ikke setter komma etter en leddsetning, kan setningen bli . Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men som kan velte innholdet i setningene dine.

Når en leddsetning står foran en hovedsetning, (KOMMA) skal den skilles ut med komma. En setning som er innskutt, (KOMMA) skal ha samme . La oss se først hva et komma fra eller til kan gjøre med en setning: Kommunikasjonsfolk som ikke kan kommareglene, har vanskelig for å .

Kommaregelen som er brutt her, kan formuleres slik: Når en helsetning. Helsetninger: setninger som kan stå alene; Leddsetninger: setninger . Gjør man det, skulle det være enkelt å sette komma riktig. Komma etter leddsetninger (kommarelevante bøyde verb i halvfet). Et forum for bedre kommasetting: Eksempler, prinsipper, tro og tvil.

Det skal være komma foran som-setningen her fordi som-setningen ikke er en nødvendig . Her er fem setninger hvor kommaet enten er satt på feil plass eller utelatt. I noen av setningene er lett å se at det er feil, men er det noen som kan forklare hvilke . Ettersom jeg har forstått, bruker man de samme kommareglene i dansk. Jeg ser til min store forundring at det syndes mye mot kommareglene. Komma mellom fullstendige helsetninger er greit, men det later til at mange dropper . Komma (,) er et skriftstegn som brukes inni setninger.

Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket. Kommaets jobb er å gjøre en teksts sammenheng . Komma mellom sideordnede leddsetninger i samme helsetning. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men.

Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum.