Kontrollert vekst

Fagstoff: Populasjonsstørrelsen i et område bestemmes av antall fødsler og innvandringer som øker populasjonen, og av antall døde og . Det nedsetter formeringsevnen, noe som igjen reduserer veksten i. Veksten kan enten være kontrollert, ukontrollert eller utvikle seg i sykliske svingninger.

Hva vil det si at en populasjon har en kontrollert vekst? Det vil si at når veksthastigheten avtar etter hvert som antallet individer øker. Eksponentiell vekst betyr ukontrollert vekst.

Noen ganger hender det at en ny art etablerer seg i et nytt område der den ikke har vært før. Eksponentiell vekst eller eksponentiell økning er når en størrelse øker med en fast prosent over like store tidsrom. Adjektivet eksponentiell viser til eksponent, det . Når veksthastigheten avtar etter hvert som antall individ øker, sier vi at veksten er kontrollert.

Kurven får en S-form, og stabiliserer seg rundt områdets bæreevne. S-kurve, sakte i starten, dermed tilnærmet eksponensielt og til slutt sakte før den danner en . En bedrift i vekst står ovenfor mange utfordringer hvor disse kan utvikle seg til kritiske problemer dersom man ikke sørger for å vokse kontrollert. Et viktig stikkord i forbindelse med populasjonsvekst er miljømotstand: Miljømotstand er en samlebetegnelse på alle faktorer .