Kraftskolen solceller

I dag gir sola oss elektrisitet og varme gjennom solcellepanel og solfangerere. Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også . Dei aller fleste energikjelder stammer anten direkte eller indirekte frå sola. Elevene lærer blant annet om solceller, brenselceller og hydrogen som energibærer. Sola er en energikilde, et stjernekraftverk som har produsert energi i snart fem milliarder år.

Energi for framtiden gjøre forsøk med solceller og solfangere og gjøre . Energien fra solen kan utnyttes ved for eksempel solfangere og solceller. Beskriv hovudprinsippene for hvordan dagens solceller virker. Nye solceller fanger opp tre ganger så mye energi.

Jeg skal ha foredrag om solceller, så jeg lurte om dere kunne hjelpe meg litt. Dette er solcelle-teknologiens fire hovedproblemer. Solceller er lovende som alternativ energi, men det er fortsatt en rekke viktige problemer som må løses før . I fattige land med mye sol vil fokuset på solceller være enda større og energi vil bli mye mer tilgjengelig i .