Krav komfyrvakt næringsbygg

Er det krav til komfyrvakt ved oppføring av næringsbygg. Nei, dette kravet gjelder bare for boliger i henhold til delnorm 8i NEK 400. I elektriske anlegg som er nye etter 20er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. En av de viktigste endringer er skjerpet krav til komfyrvakt. Det er mange boligbranner i Norge og kravet til komfyrvakt er skjerpet.

Installasjonskrav NEK 400:20– detaljerte krav til komfyrvakt – ny teststandard. Komfyrvakt er nå et krav ved installering eller rehabilitering av elektriske anlegg. Hvis næringsbygget ikke kommer inn under bolignormen, altså at det ikke bor noen i huset så er det ikke noe direkte krav om komfyrvakt.

I løpet av våre år har vi lang erfaring med næringsbygg, og dette er.

Vi leverer og monterer komfyrvakt til din steketopp. Det ble derfor tatt inn et krav om komfyrvakt i regelverket – med påbud om at dette skal monteres i alle nye . I 20innføres komfyrvakt som et krav i alle nye kjøkken og ved. Komfyrvakt skal monteres på alle komfyrer som ikke har dette innebygget. Myndighetene har også etablert egne krav for Internkontroll Elektro.

Dette er krav til eier og bruker av næringsbygg. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap,.

Strengere krav til komfyrvakt og føler – les mer om skjerpet krav til . Komfyrvakt er et krav i nye boliger og ved rehabilitering . Vi har sammen med vår partner Garo AS tilbud på en effektiv komfyrvakt. Standardiseringsbehovene er de samme i næringsbygg som i boliger. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnitt, og definerer eierskap, plikter og ansvar, understreker.

Komfyrvakt SE10med rikholdig tilbehør.