Krav til balansert ventilasjon tek10

Balansert ventilasjon vil, med riktig innregulering, bidra til trykknøytrale forhold som . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og .

Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum m³ pr. Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering. Balansert ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftskifte og gjenvinner varme før forsuret. Det er ikke et krav i den nyeste byggeforskriften (TEK10) at boligen må være . Fordi TEK foreskriver i utgangspunktet krav til luftmengder som er . For å tilfredsstille kravene til luftkvalitet i § 13-og krav til energieffektivitet i kapittel må bolig vanligvis ha installasjoner for balansert ventilasjon.

TEKer forskrift om tekniske krav til b k) byggverk).

Det som er viktig å være klar over er at passivhus bygger på TEK i bunn. Hva er krav ihht ventilasjon i en nybygg? Oppvarming og ventilasjon, med fellesbetegnelse klimatisering, besørges av. Energikravene i TEKgjør at man i de fleste tilfeller må velge balansert ventilasjon.

TEKstiller spesifikk krav til tilførsel av uteluft på soverom tilsvarende 26 . Tekniske forskrifter, TEK §13-Generelle krav til ventilasjon 1. Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle disse kravene.

Anlegget overfører varmen fra avtrekksluften til den . Kontorer med balansert ventilasjon verken trenger eller bør ha åpningsbare vinduer. Forskriften har krav til åpningsbare vinduer i oppholdsrom. TEK gjør balansert ventilasjon til eneste løsning for nybygg og søknadspliktig . Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er nødvendig for helsen til. Tekniske forskrift angir krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver.

Ifølge forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger være mpr. Balansert ventilasjon har i praksis blitt den vanligste løsningen for både. TEKstiller krav til luftmengde og energibruk, men ikke spesifikke . Balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinning.

Byggteknisk forskrift (TEK 10) setter blant annet krav til ventilasjon i nye. Bor du i ny bolig kan det være at aggregatet for balansert ventilasjon bråker litt. TEK 10-kravene for støy fra ventilasjonsanlegg er nemlig ikke .