Krav til håndløper i trapp

Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider. I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet led . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Krav til minimum fri bredde på m og minimum høyde på m i trapp gjelder for alle trapper . Det stilles blant annet følgende krav til trapper innen en boenhet:. Trapp eller rampe skal ha solid håndlist på begge sider. Er det noen som vet om det er krav om rekkverk på en innertrapp?

Myndighets krav – tekniske forskrift § 12-16.

Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha. De diagonale vaierene strider også trolig mot kravet til at det ikke skal kunne. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider . En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det.