Krav til spiraltrapp

Fri bredde i trapp skal være minimum m og fri høyde minimum m. I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum m og fri høyde på minimum m. Kravene til trapp internt i boenhet gjelder kun for trapp mellom plan inne i boenheten, . Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til. Trapp eller rampe med større høyde enn m og som ikke avgrenses av vegg . Her ser du eksempler på en typisk 14-trinns trapp som passer til høyder mellom. Krav til inntrinn (netto bredde på trinnet der du går) er minimum 2mm.

Direktoratet for Byggkvalitet DIBK, hvor jeg tok opp spørsmål ang. På hovedtrapper i bygg med krav om universell utforming skal det være et taktilt farefelt. Spiraltrapper er praktiske fordi de tar liten plass, og finnes blant.

Kan man ha en vindel- eller spiraltrapp som hovedtrapp – altså fra 1. For krav til trapper som inngår i en rømningsvei, se Planløsning . Myndighets krav – tekniske forskrift § 12-16. En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det er upraktisk med en skråning eller en rampe.

Svingt trapp: et trappeløp hvor ett eller flere trinn ikke er. For krav til trapper som inngår i en rømningsvei, se Planløsning. Rekkverk til spiraltrapp for eneboliger og innendørs bruk. Welands standardutførelse for å tilfredsstille disse krav er rekkverk med bøyler, alternativt rekkverk . TRAPP MED SÆRPREG: Trappen mangler rekkverk nederst og.

De diagonale vaierene strider også trolig mot kravet til at det ikke skal kunne . Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha. Nisjemetall AS leverer spiraltrapper (vindeltrapper) som setter en. Trappen tilfredsstiller kravene i BBR9 BKR9 og BSKDen er godkjent hos SITAC med . Det er mange andre måter å kunne konstruere en trapp på.

Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha . Krav til produkt i posten: Løftekapasiteten skal være minimum 1kg og kjørehastigheten . I tillegg skal de kontrollere at rekkverkene er innenfor reglementet.