Kvadratiske funksjoner praktisk eksempel

Jeg trenger noen eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjoner. Funksjoner som inneholder leddet a x , der er høyeste potens.

Interaktiv opplæring (1) Knappen starter nedenfor appleten på en separat stor skjerm . Funksjoner, lineære og kvadratiske, proporsjonalitet og grafer. Bildet under viser forskjellige eksempler, se nederst. Fagstoff: Å lage en eske uten lokk av en kvadratisk papplate med sidelengder.

Tenk deg at du skal lage en eske uten lokk av en kvadratisk papplate med sidelengder cm.

Du må da klippe bort et kvadrat i hvert hjørne. Joseph Fourier, for eksempel, hevdet at alle funksjoner har en Fourier-rekke, noe. Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

Funksjoner kan uttrykkes på flere måter, for eksempel i:. Bruk GeoGebra til å tegne grafene til disse funksjonene: f(x)= 2x – . I bolk 5a så vi hvordan vi kunne komme frem til en funksjon fra et praktisk. Vanligvis betegner vi en funksjon med liten bokstav, for eksempel f. Matematikk – Statistikk, sannsynlighet og funksjoner.

Eksempler på innhol arbeidsmåter og organisering.