Kystinfo

The Norwegian coastal administration welcome any comments and suggestions on the new solution. I Kystinfo finner du Kystverkets egne geodata, men også geodata og annen geografisk relatert informasjon fra en stor mengde andre . I Kystinfo finner du Kystverkets egne kartdata, men også kartdata og annen geografisk relatert informasjon fra en stor mengde andre dataeiere. Kystinfo er Kystverkets nettbaserte kartløsning. Kystinfo viser en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser. Denne karttjenesten er en del av sjøtrafikkforskriften. Tjenesten viser trafikkseparasjonssystemene og tjenesteområder for Kystverkets trafikksentraler . Her finner du sjøkart, landkart og satellittbilder i tillegg til informasjon om farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv.

Kystinfo is the Norwegian Coastal Administration’ map service on the internet. In Kystinfo you will find the Norwegian Coastal Administration’s own map data, . Kystverkets gratis kartløsning Kystinfo slår alle rekorder. Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble koblet opp mot Kystverkets AIS nettverk, AIS Norge.

Kystinfo sin historie, målt i antall produserte kart. Kystinfo – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Om Kystverkets digitale karttjeneste Kystinfo.