Kystmagasinet

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet gir daglige oppdateringer om utvikling i fiskeflåten, teknologi og utstyr til fartøyene.

Kystmagasinet er det ledende magasinet for fiskeflåten og gis ut ni ganger årlig, det finnes både en digital og en papirutgave. Kystmagasinet har fokus på fiskeflåten og nyheter på teknologi og utstyr til fartøyene, samt. Kystmagasinet er et informasjonsbindeledd mellom fiskerinæringen og leverandørindustrien.

Kystmagasinet er et tidsskrift utgitt i Bergen. Tidsskriftet fokuserer på fiskeri- og sjømatindustri i Norge og Nordsjøområdet (Islan Danmark, Færøyene).

GranSeil og KNS inngår ny avtale om samarbeid! GranSeil og KNS (Kongelig Norsk Seilforening) en avtale om samarbeid .