Lånekassen kalkulator

Her kan du regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån. Resultatet kan bli annerledes dersom det er spesielle forhold inne i bildet. Går du på videregåande, må du ha inntektsopplysningane for forsørgjarane dine.

Her kan du se hvor mye du skal betale hver måned og hvor lenge du skal betale på lånet ditt. Planen forutsetter at rentesatsen er den samme hele . Støttekalkulatoren er bare en simulering, og baserer seg på det du selv legger inn. Går du på videregående, må du ha inntektstopplysninger for . Støttekalkulatoren er bare en simulering, og det endelige resultatet kan bli annerledes enn det kalkulatoren viser.

Dine sider og nettsøknadene er dessverre ustabile fra kl. Vi beklager dette, og blir glad hvis du .

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom . Kvifor har eg fått rekning når eg berre har søkt om stipend? Du kan simulere endring av nedbetalingstid. Logger du inn på Dine sider, kan du simulere hvordan endring av nedbetalingstid slår ut på terminbeløpene.

Vi beklager dette, og blir glad hvis du forsøker igjen i morgen.

Så mye kan du få i grunnstipend og lån til videregående opplæring. Det kan gis tilleggstipend til utdanninger ved læresteder i utlandet med særlig høye skolepenger. Du får opp til 9kroner per semester i basisstøtte. Du kan få opptil 11kroner per år i støtte til skolepenger.

Vi bruker likningsopplysningene vi får fra skatteetaten for hvert kalenderår du har fått støtte. Kontrollen av inntekt og formue skjer når vi får . Flyktningstipend kan gis til utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge og tar grunnskoleopplæring eller vanlig videregående . Her finner du en oversikt over de vanligste typene stipend og lån, med satsene for undervisningsåret 2016-2017.