Lånekassen lanekassen

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom . Post bilder på Instagram eller Facebook med #studentiutlandet. Du kan også ha rett på andre typer stipender fra Lånekassen.

Lånekassen administrerer tildeling av lån og stipend og tilbakebetaling av lån etter lov om utdanningsstøtte. Det fins mye god informasjon på Lånekassen sine sider, så i stedet for å repetere all . Fra 20har Lånekassens kunder kunnet lese vedtak og informasjonsbrev i en sikker elektronisk postkasse på Dine sider på lanekassen.

For å få lån til videregående opplæring fra Lånekassen, må du være over år og bo borte fra foreldrene dine. Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole,facebook. Alle studier ved Westerdals Oslo ACT er godkjent av Lånekassen. Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook. Intensivgymnas er stønadsberettiget i Lånekassen. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også.

Studenter våren 20kan nå sende søknad om studiestøtte til Lånekassen. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipen.