Lånekassen rente

Når du er ferdig med utdanningen, har sluttet eller ikke lenger får stipend eller lån, blir det regnet renter fra første månedsskifte. Med fast rente bind du renta på ein gitt rentesats, for tre, fem eller ti år. Du kan binde renten på studielånet i tre, fem eller ti år.

Flytende rente vil si at renten på studielånet ditt beveger seg i takt med markedet ellers. Med flytende rente vil terminbeløpet som regel være . Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån. Forslag til statsbudsjett: Høyere rente i Lånekassen.

Nivåene på fast- og flytende renter har aldri vært lavere fra Lånekassen. Du kan velge mellom flytende og fast rente fra Lånekassen. Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer .

Fastrenten i Lånekassen er direkte avledet av markedsrentene. Renten på fastrentelån blir fastsatt med utgangspunkt i renten på . Du kan i dag låse inn negativ rente i fem år på studielånet. Lånekassen setter ned rentene på studielån fra 1. For kunder som binder renten, blir fastrenten rekordlav.

Lånekassen være nede på 9prosent hvis du binder deg for tre år, 2prosent for fem år og 813 . Lånekassen tilbyr rekordlave renter på studielånet dersom en binder renten.

Rentene i Lånekassen nådde et foreløpig bunnivå på 1prosent i november i fjor. Gode nyheter for deg som betaler ned på studielånet! Aldri har Lånekassen-renten vært så lav . De fleste av Lånekassens kunder som betaler ned på studielånet sitt, har valgt flytende rente.

I alt har 40personer valgt flytende rente. Også den flytende renta er historisk lav.