Ledelys og markeringslys

Ledelys plasseres utenfor hver nødutgang til friluft og skal lyse opp hele. For leseavstand på markeringslys gjelder følgende formel: d=SXP. Melbye leverer markeringslys og ledelys for desentraliserte anlegg.

De fleste armaturene kan leveres enten som manuell type, eller . Definer plassering av markeringslys – leseavstand – estetikk. Beregn ledelys via tabell eller dataprogram og bestem plassering av disse. Markeringslys er en del av nødlys i en rømningsvei.

Markeringslys markerer nødutgang og rømningsveier. Vi leverer det du trenger for dine rømningsveier. Vi er i diskusjon om markeringslys og ledelys skal kobles slik at disse lyser hele tiden.

Markeringslys mener jeg skal kobles slik at de lyser . Armaturer for rømnings- belysning deles inn i ledelys og markeringslys. Utgangs- og retningsskilt markerer nødut-. Entydig, norsk oversettelse mangler av følgende . Et ledesystem kan omfatte utgangsskilt, retnings- skilt, utgangslys (markeringslys) og ledelys for å.