Ledningsbånd

Ledningsbån det laveste energibånd som inneholder ledningselektroner i et fast stoff. Elektroner i faste stoffer kan ikke ha vilkårlig energi, . I motsetning til valensbåndet, inneholder ledningsbåndet sjelden elektroner.

I eksiterte tilstander, vil elektronene flytte inn i ledningsbåndet øyeblikk før du . En isolator er karakterisert ved at det er ikke finnes noen elektroner i ledningsbåndet, samtidig med at det er et stort engergigap mellom valensbåndet og . Hvis et valenselektron blir tilført nok energi, kan det eksiteres til ledningsbåndet, som er det nederste energibåndet der elektronene er mobile. Det kalles derfor gjerne valensbåndet, og det øverste energinivået i dette båndet noteres EV. For en bestemt temperatur vil et stoff med stort energigap ha mange færre elektroner i ledningsbåndet enn et stoff med lite energigap. Ledningsbandet är benämningen på de energinivåer hos elektronerna i en kristall som gör att elektronerna kan röra sig fritt i kristallen.

Betydningen av ledningsbåndet: ledningsbåndet (flertall ledningsbånd) (fysikk) Utvalget av elektronenergier i en isolator eller halvleder i hvilken elektr.

Ledningselektronene er i ledningsbåndet og hullene i valensbåndet. Dette er visualisert ved hjelp av en energiakse. Man kan dope en halvleder slik at det blir flere elektroner i ledningsbåndet, såkalt n-type halvleder, og man kan dope den slik at det blir flere . Ordet båndgap brukes gjerne om forskjellen i . Energiforskellen mellem toppen af valensbåndet og bunden af ledningsbåndet kaldes halvlederens energigab. Energigabet i to af de vigtigste halvledere, Si og . I en halvlederkrystal forekommer elektrontilstande dels i et valensbån hvis tilstande normalt er besatte med elektroner, dels i et ledningsbånd med normalt .

Energibetraktninger, ledningsbånd og valensbånd; Halvlederen som sensor; Lysende halvledere; Laseren. For at give dig den bedste oplevelse, skal cookies gemmes i din . Ledningsbånd Energi Båndgap Valensbånd x Figur 1: Energibånd Det øverste båndet kalles ledningsbåndet. Vores strips er af meget høj kvalitet der ikke knækker når de trækkes sammen. Forklaring på hva valensbånd og ledningsbånd er finner du midt på side 334.

Energigap er illustrert på figuren på side 333.