Lexin tigrinja

Jeg vil søke etter dette ordet: Søkeord: Hjelp. RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er åpne for alle, . LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.

Eg vil søkje etter dette ordet: Søkjeord: Hjelp. RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er opne for alle, . LEXIN-ordbøkene er laga spesielt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er valde ut spesielt for denne målgruppa . Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2. LEXIN-ordbøker for minoritetsspråklige i Norge.

Tigrigna Dictionary it the first to use for tigrina speakers online.

Tigrinya words translation from and to English, Deutsch, Nederlan Italiano Svenska. Also handy to find alternative words in order to better express yourself in .