Lokus naturfag sf

Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn. Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes . Pluss har flere ressurser og inneholder blant annet Naturfag i-bok til bruk på nettbrett.

Forskning for en bærekraftig utvikling, s. Naturvitenskapelige undersøkelser – falsifiserbare hypotes. Kosmos SF (2013) Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. På nettstedet til Kosmos SF finnes blant annet:. Naturfag dekker læreplanen i naturfag for VgSF, og består av lærebok, studiebok og nettsted.

Nettstedet inneholder blant annet interaktive kapittelinnføringer . Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom.

Et gen har en bestemt plass, locus, på kromosomet.