Lonsdaleitt

Lonsdaleitt er det hardeste mineralet som finnes. Her ser du hvilke andre mineraler som topper listen over de hardeste mineralene i verden. Lonsdaleitt er et mineral som kan bli dannet når grafittholdige meteoritter treffer bakken.

Struktur: Som diamant, men danner heksagonalt krystallgitter. Diamanter er dessuten kjent fra meteoritter, hvorfra også to andre modifikasjoner av karbon ble beskrevet i 1960-årene, lonsdaleitt og chaoitt, . Er diamant det hardeste mineralet vi kjenner?

Vi kjenner foreløpig to mineraler som er sterkere, Wurtzitt-bornitrid og Lonsdaleitt. Grunnstoffet karbon (kullstoff) forekommer naturlig i flere ulik former: Diamant – Grafitt – C- Chaoitt – Lonsdaleitt – Carbonados. Наречие — это самостоятельная часть речи, которая не склоняется, не спрягается. Обозначает признак действия (быстро ехать, медленно вращая), .